Med kommunikation hjälper
Kredd dig att t ex:

 • Förändra bilden av ditt varumärke
 • Stimulera försäljningen
 • Lansera produkter och tjänster
 • Stärka företagskulturen
 • Etablera dig på nya marknader
 • Genomföra förvärv eller samgåenden
 • Attrahera investerare m m

Tjänster & kompetens:

 • Kommunikationsstrategi
 • Idé- och konceptutveckling (storytelling)
 • Produktion för ägd, köpt och intjänad media.
 • Planering, koordination och utvärdering av
  kommunikationsinsatser